Sutureringshacks – SWEETs18

På svenska akutläkarkonferensen SWEETs föreläste jag om sutureringshacks och här kommer en kort sammanfattning av föreläsningen med referenser. Flera av teknikerna är hämtade från den utmärkta sidan lacerationrepair.com

Skärmavbild 2018-03-09 kl. 10.34.20.png

Tvätta med kranvatten

Om du kan dricka vattnet så kan du tvätta sår med det! Sluta använd NaCl i onödan! Om såret går att spola under kranen så funkar det bäst annars kan du fylla en rondskål med kranvatten och dra upp i lagom stor spruta.

Referenser:

Sluta använda sterila handskar för vanliga sår

Akuten är inte en steril plats. Om du använder sterila handskar eller ej påverkar inte risken för infektion när du syr ett okomplicerat sår.

Referenser:

Sy med hår

Hair apposition technique är perfekt att använda på sår i skalpen på upp till ca 5 cm men det finns evidens för användning upp till 10 cm. Jag använder alltid den här tekniken på barn eftersom det besparar barnet nålsticken jag bedövar och de slipper dessutom åka till vårdcentralen för att ta bort suturerna. Studier har även visat färre komplikationer och kortare procedurtid. Använd en typ av lim som går att droppa, inte de som stryks på.

Referenser:

 

Förstärk sårkanter med tejp

Sårskador hos patienter med skör hud (äldre, kortisobehandlade mm) är en riktig utmaning. Risken är stor att tråden skär genom huden när vi drar åt suturen. För att undvika detta kan vi förstärka sårkanterna med kirurgisktejp (typ bred steristrip) och sy genom tejpen. Det går antingen att sätta tejpen parallellt med såret och dra ihop sårkanterna med suturen eller tejpa ihop såret och sedan fästa varje tejpbit med en enkel sutur.

Skärmavbild 2018-03-08 kl. 11.24.58.png

Referenser:

 

 

Akut messenteriell ischemi

Mesenteric_Ischemia2L

Messenteriell ischemi är svårt och missas ofta initialt vilket leder till hög dödlighet (upp mot 60-90% vid arteriell ischemi) och morbiditet. Tid till diagnos är liv och tarm! För att inte missa diagnosen bör du, hos en 40+ patient med buksmärta, alltid ställa dig frågan; kan det vara tarmischemi? Oftast tar det en sekund att svara men ibland måste du utreda.

Internetmedicin har ett utmärkt avsnitt om tarmischemi där de går igenom de 4 olika subgrupperna.

– Arteriell emboli (50%)

– Arteriell trombos (25%) Kan föregås av kronisk tarmangina.

– Icke ocklusiv tarmischemi (<25%) heterogen grupp där tarmischimin är sekundär till tex hjärtsvikt eller cirkulatorisk svikt.

– Venös tromboembolism (ovanligt)

En kortare beskrivning finns i Akut kirurgi-kompendiet sid 85.

Emergency medicine cases har en riktigt bra och lättlyssnad genomgång som hittas både på bloggen och i podcasten.

Vid misstanke om messenteriell ischemi, gör en DT med IV kontrast! D-dimer är ganska sensitivt men inte alls specifikt och patientkategorin där du är orolig för messenteriell ischemi har ofta förhöjt D-dimer pga hög ålder och annan sjuklighet. Dessutom fördröjer väntan på D-dimer diagnosen ytterligare eftersom du ändå behöver en DT för att vara säker. Laktat är ett sent tecken och också väldigt ospecifikt. Har du hög klinisk misstanke och en dålig patient så ska patienten till operation så fort som möjligt för en diagnostisk laparoskopi. Behandlingen är operativ.

mesentvasc