Vätskeersättning för barn? – Utspädd Apelsinjuice bäst?

I senaste SGEM (Sceptics Guide to Emergency Medicine) går Ken Milne och Anthony Crocco igenom en väldigt intressant studie om vätskeeraättning för barn.

Studien undersökte om utspädd apelsinjuice (hälften juice och hälften vatten) kombinerat med ”preferred fluid” tolererades bättre än oral vätskeersättning hos barn 6 månader till 5 år med mild gastroenterit. För att inkluderas skulle barnen ha kräkts eller haft diarréer minst 3 gånger senaste 24 h och inte haft symptom mer än 96 h. Alltså en stor andel av de barn med gastroenterit som vi träffar på akuten.

Resultat: ”Treatment Failure: 16.7% half-strength apple juice and preferred fluid vs. 25.0% electrolyte solution”

Glöm inte att ge barn med illamående ondansetron, vilket jag skrivit om tidigare. NNT 5 för att stoppa kräkningar!

juice.png

————————————————————————————————————-

THE BOTTOM LINE

Lätt dehydrerade barn tolererar utspädd apelsinjuice eller ”preferred fluid” bättre än vätskeersättning.

Ondansetron till barn med gastroenterit?

chris_vomiting_colour_by_dman25666-d30q7d0

The sceptics guide to emergency medicine har behandlat ämnet ondansetron hos barn vid ett par tillfällen. Vid första avsnittet 2012  var man mer positiva till ondansetron eftersom studier visat väldigt god effekt hos barn med kräkningar.

  • NNT of 5 to stop vomiting
  • NNT of 5 to prevent one IV insertion
  • NNT of 14 to prevent one admission

Men i ett nytt av snidehydreringtt från i Maj 2015  är man inte lika positiva eftersom en ny enorm retrospektiv observationell studie inte visat lika dramatiska förbättringar som de tidigare studierna. Man drar därför slutsatsen att ondansetron endast ska ges till barn som inte tolererar (långsam och försiktig!) oral rehydrering. Detta gäller även för barn med moderat dehydrering.

Akut buksmärta hos barn

200260175-001_XS

Barn med buksmärta kan vara väldigt enkelt (inte bajsat på ett par dagar, klyx med god effekt, hem) eller väldigt svårt och ibland ångestladdat. Här följer några riktigt bra resurser online:

Läkartidningens ABC om akut buk hos barn    lakartidninglogo

cover170x170

Den utmärkta bloggen och podden Emergency medicine cases har två helt fantastiska podcasts om barn med appendicit och barn med gastroenterit, förstoppning, invagination mm. Dessa hittas så klart även i podcaster och liknande appar. Jag lyssnar själv gärna när jag rör mig eller gör något tråkigt (läs diskar/städar) och sen repeterar jag, på kvällen, genom att kolla sammanfattningen på bloggen.

Pearls and pitfalls

Se upp med barn med kräkningar och buksmärta! Tänk inte direkt på gastroenterit, det är en uteslutningsdiagnos om det inte finns en tydlig anamnes som ger stark misstanke om magsjuka. Uteslut alltid farliga orsaker till kräkningar! Skulle det kunna vara meningit? Intrakraniell massa? Myokardit (inte ovanligt med kräkningar hos små barn med myokardit)? Pneumoni?

Det kan ALLTID (nästan) vara appendicit! Diarréer, kräkningar, förstoppning, dysuri kan alla vara en del av den kliniska presentationen vid appendicit. Säg aldrig att det inte är blindtarmsinflammation men förklara noga att med tanke på status, anamnes och eventuella prover så är sannolikheten låg/mycket låg men om barnet försämras så måste de komma tillbaka. Det värsta du kan säga är ”det är ingenting”.

Närma dig de små barnen försiktigt och sätt dig alltid på en lägre nivå en barnet. Om barnet verkar vara det minsta oroligt så be mamma/pappa sitta bredvid eller ha barnet i famnen.

Ultraljud > DT vid appfrågeställning hos barn! Undvik onödig strålning! Om appen ej går att visualisera på UL -> Låg misstanke om appendicit. Om kvarstående misstanke upprepa UL efter 12 timmar vid behov. UL även väldigt bra för invagination.

Glöm aldrig kolla testiklarna hos killar! Du vill inte missa en testistorsion som presenterar sig med buksmärta.

Hoppa med barnet. Det är kul och ger en bra fingervisning om app eller inte app.

Lågt CRP/Lpk utesluter inte appendicit men gör sannolikheten lägre vid längre (+12 timmar) anamnes.

2013-0084_01_webb