Akut messenteriell ischemi

Mesenteric_Ischemia2L

Messenteriell ischemi är svårt och missas ofta initialt vilket leder till hög dödlighet (upp mot 60-90% vid arteriell ischemi) och morbiditet. Tid till diagnos är liv och tarm! För att inte missa diagnosen bör du, hos en 40+ patient med buksmärta, alltid ställa dig frågan; kan det vara tarmischemi? Oftast tar det en sekund att svara men ibland måste du utreda.

Internetmedicin har ett utmärkt avsnitt om tarmischemi där de går igenom de 4 olika subgrupperna.

– Arteriell emboli (50%)

– Arteriell trombos (25%) Kan föregås av kronisk tarmangina.

– Icke ocklusiv tarmischemi (<25%) heterogen grupp där tarmischimin är sekundär till tex hjärtsvikt eller cirkulatorisk svikt.

– Venös tromboembolism (ovanligt)

En kortare beskrivning finns i Akut kirurgi-kompendiet sid 85.

Emergency medicine cases har en riktigt bra och lättlyssnad genomgång som hittas både på bloggen och i podcasten.

Vid misstanke om messenteriell ischemi, gör en DT med IV kontrast! D-dimer är ganska sensitivt men inte alls specifikt och patientkategorin där du är orolig för messenteriell ischemi har ofta förhöjt D-dimer pga hög ålder och annan sjuklighet. Dessutom fördröjer väntan på D-dimer diagnosen ytterligare eftersom du ändå behöver en DT för att vara säker. Laktat är ett sent tecken och också väldigt ospecifikt. Har du hög klinisk misstanke och en dålig patient så ska patienten till operation så fort som möjligt för en diagnostisk laparoskopi. Behandlingen är operativ.

mesentvasc

Akut buksmärta hos barn

200260175-001_XS

Barn med buksmärta kan vara väldigt enkelt (inte bajsat på ett par dagar, klyx med god effekt, hem) eller väldigt svårt och ibland ångestladdat. Här följer några riktigt bra resurser online:

Läkartidningens ABC om akut buk hos barn    lakartidninglogo

cover170x170

Den utmärkta bloggen och podden Emergency medicine cases har två helt fantastiska podcasts om barn med appendicit och barn med gastroenterit, förstoppning, invagination mm. Dessa hittas så klart även i podcaster och liknande appar. Jag lyssnar själv gärna när jag rör mig eller gör något tråkigt (läs diskar/städar) och sen repeterar jag, på kvällen, genom att kolla sammanfattningen på bloggen.

Pearls and pitfalls

Se upp med barn med kräkningar och buksmärta! Tänk inte direkt på gastroenterit, det är en uteslutningsdiagnos om det inte finns en tydlig anamnes som ger stark misstanke om magsjuka. Uteslut alltid farliga orsaker till kräkningar! Skulle det kunna vara meningit? Intrakraniell massa? Myokardit (inte ovanligt med kräkningar hos små barn med myokardit)? Pneumoni?

Det kan ALLTID (nästan) vara appendicit! Diarréer, kräkningar, förstoppning, dysuri kan alla vara en del av den kliniska presentationen vid appendicit. Säg aldrig att det inte är blindtarmsinflammation men förklara noga att med tanke på status, anamnes och eventuella prover så är sannolikheten låg/mycket låg men om barnet försämras så måste de komma tillbaka. Det värsta du kan säga är ”det är ingenting”.

Närma dig de små barnen försiktigt och sätt dig alltid på en lägre nivå en barnet. Om barnet verkar vara det minsta oroligt så be mamma/pappa sitta bredvid eller ha barnet i famnen.

Ultraljud > DT vid appfrågeställning hos barn! Undvik onödig strålning! Om appen ej går att visualisera på UL -> Låg misstanke om appendicit. Om kvarstående misstanke upprepa UL efter 12 timmar vid behov. UL även väldigt bra för invagination.

Glöm aldrig kolla testiklarna hos killar! Du vill inte missa en testistorsion som presenterar sig med buksmärta.

Hoppa med barnet. Det är kul och ger en bra fingervisning om app eller inte app.

Lågt CRP/Lpk utesluter inte appendicit men gör sannolikheten lägre vid längre (+12 timmar) anamnes.

2013-0084_01_webb