REBOA – En kort uppdatering

Under gårdagen var jag på en kul och lärorik REBOA-kurs på Karolinska och känslan efter den var att vi i Sverige inte är redo att rulla ut den röda REBOA-mattan riktigt än. Speciellt inte på akutrummet. REBOA på akutrummet görs inte ens på KS och på traumakirurgerna lät det inte aktuellt heller.

Det vi i nuläget kan göra är att sätta en artärnål i a. femoralis communis för att underlätta ev inläggning av REBOA på op. Det vi också ska göra är såklart att träna på att sätta nålar ultraljudslett och träna på seldingerteknik.

3d60c5282ab37c24a2a60457d8bdb974

I framtiden tror jag att enda lösningen är att det är akutläkare som sätter REBOA, det är ju i förlängningen vi som kommer bemanna akutmottagningarna dygnet runt och leverera livräddande insatser innan andra jourer har inställt sig.

I mars gjorde Scott Weinegart en podcast på Emcrit om den nya smalare och enklare REBOA-katetern ER REBOA som är godkänd av FDA i USA men ännu inte finns i Europa. Håll ögonen öppna, när den kommer så är vi kanske ett steg närmre att  REBOA i Sverige kommer att spridas från OP till akutrummet och från kirurger/narkosläkare till akutläkare.

Har du någon egen erfarenhet av REBOA eller några reflektioner? Dela gärna med dig!

Ta inte transaminaser vid leverlaceration

Michael McGonigal på regionstrumapro har kollat upp om det är värt att ta transar vid misstänkt leverlaceration. Det är det inte! De kan stiga vid laceration men stegringen korrelerar dåligt med graden av skada och är otillförlitlig. Det är DT som gäller!

Leverskador är den vanligaste skadan vid trubbigt våld mot buken och den näst vanligaste skadan vid penetrerande våld, de flesta skador är små och behandlas konservativt framgångsrikt men det gäller att ha koll på vad man ska göra vid större skador! Hemodynamiskt instabil patient med leverskada         –> Till Op!

Bra resurser om levertrauma:

Uptodate – management-of-hepatic-trauma-in-adults

Trauma.org – trauma scoore

Radiopaedia – liver-trauma-injury-grading Med DT-bilder!

Leverns anatomi – Tänk din hand!

Flödesschema för ickeoperativ och operativ handläggning av levertrauma

Föreläsning om levertrauma lite torr men väldigt detaljerad för den som verkligen vill ha koll

En till föreläsning som tar upp det viktigaste och går igenom en hel del DTs.