Beslutsstöd – MdCalc


Visst är du en noggrann läkare och en skicklig kliniker? Ofta räcker vår kliniska blick för att utesluta svår skada/sjukdom hos en patient men ibland är det bra att ta hjälp av olika beslutsstödMdcalc har ett stort antal beslutsstöd och kliniskt användbara formler, presenterade på ett enkelt och effektivt sätt med kommentarer och tips. Var dock uppmärksam på vilken specificitet och sensitivitet det beslutsstöd du använder har. De är ett stöd, inte den absoluta sanningen.  

Så varför nöja dig med ditt kliniska ”gestalt” när du kan ta ännu bättre beslut med hjälp av rätt applicerade beslutsstöd? Jag har iaf denna sida öppen under varje pass på akuten numera.

Några av mina favoriter är:

Canadian C-spine rule

Canadian CT head injury rule

Ottawa ankle rule

PECARN CT head rules for kids