Covid-19 – V 20

Covid-19 under graviditet – 10/5 EM:RAP

Penny Wilson, MD and Heidi James, MD

 • The risk of COVID-19 to pregnant women is probably similar to the general age-matched population, but we know now that maternal mortality is not zero, so this virus should not be underestimated.
 • Vertical transmission is still not conclusively shown but we have more indications from positive placental and amniotic fluid samples that it might be possible.
 • Unsurprisingly, the mortality risk to the fetus or newborn appears to correlate with the severity of the maternal illness.
 • Rates of asymptomatic carriage may be 8 or 9 times higher than symptomatic patients, so health services need to take that into account when considering screening and isolation policies.
 • Keeping baby with mom and breastfeeding appears to be safe if appropriate precautions are taken.
 • Don’t forget the PPE!

 

Neurologiska manifestationer av Covid-19 – 13/5 EM:RAP

 • Vanligaste manifestationerna av tidigare respiratoriska virus, som Corona, är anosmi, smakförlust, synbesvär och förvirring.
 • Eftersom vi letar så noga så hittar vi många ospecifika symptom som det är oklart om deverkligen är associerade med covid-19.
 • Var extra noga med vilka du beställer DT hjärna på för huvudvärk och gör det bara om det kommer förändra din handläggning. Överväg att göra en DT-thorax samtidigt om det finns samtidigt luftvägssymptom.
 • Det verkar finnas en stor inflammatorisk komponent vid stroke hos covidpatienter.
 •  Vi borde kanske ta utökade inflammationsprover för covid hos dessa strokepatienter.
 • Just nu oklart om vi borde anpassa behandlingen för stroke hos covidpatienter.

EM:RAP LIVE: Covid-19 Update – 12/5

Stroke

 • Vi ser fler unga patienter med stroke. Frågan är om de beror på covid?
 • Antal sökande strokepatienter är färre än normalt. Är det hemma och vågar inte söka?
 • Tänk på skyddsutrustning när du undersöker varje misstänkt stroke.

Läkemedel

 • Remdesevir. Inga övertygande studier ännu. Panelen är mycket tveksamma.

Intensivvård

 • Det finns inget utrymme för kokboksmedicin utan alla svårt sjuka covidpatienter behöver personligt utformad vård eftersom sjukdomsförloppet är så heterogent.

 

EM:RAP – Anafylaxi

Det här inlägget är ett referat av det bästa podcastavsnitt jag hört om anafylaxi. Reuben Strayer går metotiskt och extremt tydligt igenom handläggningen vid anafylaxi i Maj månads avsnitt av EM:RAP, den största och bästa medicinska podcasten som finns. Det här är första inlägget av vad som kommer bli ett stående inslag där jag refererar ett intressant avsnitt från EM:RAP. Och för er som undrar så har jag fått Mel Herberts tillstånd.

Sommaren som var måste varit den värsta getingsommaren jag någonsin varit med om och jag har tagit hand om getingstuckna i parti och minut på akuten så då passar det bra med en genomgång av det farligaste med getingstick; anafylaxi.

Take home message: Tveka inte att ge adrenalin om patienten har problem med luftväg, andning eller cirkulation. Lätt att komma ihåg med minnesramsan: problem med ABC ge E (epinephrine)

XPLsri1464122352
E = Epinephrine = adrenalin

En allergisk reaktion är bara farlig om den involverar luftvägarna, andningen eller cirkulationen. Utslag och buksmärta är ingen anledning att ge adrenalin.

Hur vet du om luftvägen är hotad? 4 viktiga varningssymptom!

 • Förändrad röst.
 • Stridor.
 • Patienten klarar inte ta hand om sina sekretioner.
 • ”Airway posturing”

För en detaljerad förklaring av dessa begrepp lyssna på emrapavsnittet eller läs shownotes.

Vad är då det viktigaste att göra vid anafylaxi? Säkra luftvägarna! Följ ditt ABC! Börja med att ge 0,5 mg adrenalin IM och se samtidigt till att en nål sätts. Om du inte får någon effekt på din första dos adrenalin inom några minuter så tycker Reuben Strayer att du ska ge en dos 0,5 mg IM till och förbereda  ett ”Dirty epi drip” att hänga samtidigt. Glöm inte att markera upp droppet noga! Ge inte adrenalininjektioner IV! Risken är för stor att något går snett!

När adrenalinet gett effekt kan du i lugn och ro klassificera den anafylaktiska reaktionen och dokumentera i journalen. Glöm inte heller ta s-tryptas ( helst 1-3 h efter symptomdebut).

Kan du släppa hem patienten när det värsta lagt sig? Inte utan en epipen och instruktioner hur hen använder den! Se till att patienten följs upp hos en allergolog. Bifasisk reaktion är väldigt ovanligt och en kliniskt signifikant reaktion uppträder bara hos hos 0,18-2,7% av patienterna. Reaktionen kan komma så tidigt som efter 1 timme och så sent som efter en vecka och steroider verkar inte ha någon större effekt om ens någon.

Om du vill ha ett svenskt perspektiv så rekommenderar jag denna artikel i läkartidningen från april 2016 som i stort sett har samma budskap som Reuben Strayer. Ge 0,3-0,5 mg adrenalin IM vid minsta misstanke om anafylaxi! Dock inte samma fokus på ABC utan de rekommenderar att man ger adrenalin även vid anafylaktisk reaktion som inte involverar ABC.

Om du känner att du vill fördjupa dig ytterligare så gjorde EM Cases gjorde tidigare i år ett utmärkt och heltäckande avsnitt .