Covid-19 – V 27

Om du vill hoppa över lite skämt och fältrapporter från USA så börja på min 21. Klicka på bilden för att komma till videon.

Immunologi

 • Ju kraftigare symptom man haft ju längre/bättre immunitet verkar man få.
 • Med mindre social distansering i USA ökar fallen kraftigt.

Professor Theo Vos

 • Väldigt intressant! Lyssna gärna på hela intervjun från min 21.
 • University of Washington är världsledande och använder otroligt avancerade modeller för att följa och förutsäga spridningen av Covid 19.
 • University of Washington gjorde en egen metaanalys av alla studier gjorde på maskanvändning som visade en tydlig signal att om 95% av populationen bär en enklare mask så minskar spridningen med ca 1/3 vilket innebär väldigt mycket lägre antal dödsfall över tid.
 • Kommande vaccin kommer antagligen inte skydda till 100% så vi kommer behöva anpassa hur vi lever i flera år framöver.
 • Det verkar finnas en tydlig säsongsvariation och spridningen kommer bli värre i höst och vinter. Säsongsvariationen blir såklart större ju längre från ekvatorn man är.

Läkemedel

 • En väldigt stor brittisk studie visade (dock pre-print) att D
 • dexametason minskar mortaliteten för mekaniskt ventilerade patienter med 30%. NNT 8.
 • Även ca 15% minskad mortalitet för syrgaskrävande patienter men icke syrgaskrävande patienter hade ingen fördel.
 • NEJM och Lancet har dragit tillbaka sina artiklar om klorokin och hydroxyklorokin. FDA rekommenderar nu att det inte ska användas.
 • En liten Grekisk studie antyder minskad mortalitet efter behandling med Kolkicin hos inlagda covidpatienter. Studien fick avbrytas i förtid pga brist på patienter. Fler större studier pågår i USA.
 • En liten Kinesisk studie gjord i Wuhan antyder att Konvalescent plasma gav en liten klinisk förbättring men utan statistisk signifikans då studien fick avbrytas i förtid pga brist på patienter.

Critical care Dr Sara Craig

 • Intubationsindikationer för covidpatienter är främst ”för” ansträngt andningsarbete, ”för” uttalad hypoxi (antagligen kan man vänta till under 80% innan man riskerar organskada) och de som är så medvetandepåverkade att de inte tolererar syrgasmask eller NIV.
 • Målet med mekanisk ventilering är att avlasta lungorna och ge dem tid att läka men samtidigt undvika iatrogen skada. Det säkraste alternativet är nog att inte intubera alls så länge det går.
 • Varför är det bättre med bukläge än sittande läge hos patienter med svår covid-19? Lungfysiologin gör att lungorna föredrar sittande framför liggande på rygg men också anteriort läge (buk/thorax nedåt) framför posteriort (evolutionär rest från när vi gick på alla fyra? egen fundering). Patienter i NIV får gärna sitta så mycket som möjligt men bukläge ger ännu bättre effekt.

Covid-19 – V 24

EM:RAP Covid-19 update 2/6

 • Remdesivir: Studien i NEJM från maj är av dålig kvalitet och går inte att lita på. (lyssna från min 30)
 • Hydroxyclorquine verkar död som behandling. Senaste studierna har visat så dåliga resultat att det nog aldrig kommer en RCT.
 • Convalescent plasma: Bara små studier än så länge men verkar lovande. Dock stor risk för publication bias och inclusion bias.
 • Anakinra: Små studier men potentiellt lovande. Verkar ge minskad risk för venös tromboembolism.
 • Anand Swaminathan har 4 N95-masker som han har roterat på sen i Mars och har inte haft några symptom. Vore spännande att se studier på detta.
 • Hyperinflammatorisk chock (kawasakiliknanade) hos barn: Oftast 5-9 åringar. För det mesta tidigare friska barn. Ca 2-6 v efter primärinfektion av covid-19. Väldigt vanligt med GI-manifestationer. och hudutslag. 30-60% har andningsbesvär. Ca 50% har kardiell påverkan och har stor risk att försämras. (mycket mer från min 54)

SILFs Covid-19 webinar 5/6

 • Convalescent plasma: Liten studie, av patienter med allvarlig eller livshotande C-19 infektion, som avbröts i förtid visade ingen förbättring hos patienten med livshotande sjukdom men förbättring sågs i gruppen av allvarligt sjuka men ingen mortalitetsskillnad.
 • Hydroxyclorquine funkar inte heller som sekundärprofylax.
 • Serologisk testning. Patienter med mild sjukdom verkar inte utveckla IgG i så stor utsträckning.
 • 55-65% av patienter sjuka i covid-19 utsöndrar Sars-cov-2 i faeces. Kan fortsätta upp till en månad efter luftvägs-pcr är neg. Ingen skillnad i mängd viruspartiklar som utsöndras beroende på symptombild.
 • Om man ska ge kortison systemiskt så ska det ges i tidig fas annars ökar nog dödligheten.

Immunologi (från min 28)

Covid-19 – V 20

Covid-19 under graviditet – 10/5 EM:RAP

Penny Wilson, MD and Heidi James, MD

 • The risk of COVID-19 to pregnant women is probably similar to the general age-matched population, but we know now that maternal mortality is not zero, so this virus should not be underestimated.
 • Vertical transmission is still not conclusively shown but we have more indications from positive placental and amniotic fluid samples that it might be possible.
 • Unsurprisingly, the mortality risk to the fetus or newborn appears to correlate with the severity of the maternal illness.
 • Rates of asymptomatic carriage may be 8 or 9 times higher than symptomatic patients, so health services need to take that into account when considering screening and isolation policies.
 • Keeping baby with mom and breastfeeding appears to be safe if appropriate precautions are taken.
 • Don’t forget the PPE!

 

Neurologiska manifestationer av Covid-19 – 13/5 EM:RAP

 • Vanligaste manifestationerna av tidigare respiratoriska virus, som Corona, är anosmi, smakförlust, synbesvär och förvirring.
 • Eftersom vi letar så noga så hittar vi många ospecifika symptom som det är oklart om deverkligen är associerade med covid-19.
 • Var extra noga med vilka du beställer DT hjärna på för huvudvärk och gör det bara om det kommer förändra din handläggning. Överväg att göra en DT-thorax samtidigt om det finns samtidigt luftvägssymptom.
 • Det verkar finnas en stor inflammatorisk komponent vid stroke hos covidpatienter.
 •  Vi borde kanske ta utökade inflammationsprover för covid hos dessa strokepatienter.
 • Just nu oklart om vi borde anpassa behandlingen för stroke hos covidpatienter.

EM:RAP LIVE: Covid-19 Update – 12/5

Stroke

 • Vi ser fler unga patienter med stroke. Frågan är om de beror på covid?
 • Antal sökande strokepatienter är färre än normalt. Är det hemma och vågar inte söka?
 • Tänk på skyddsutrustning när du undersöker varje misstänkt stroke.

Läkemedel

 • Remdesevir. Inga övertygande studier ännu. Panelen är mycket tveksamma.

Intensivvård

 • Det finns inget utrymme för kokboksmedicin utan alla svårt sjuka covidpatienter behöver personligt utformad vård eftersom sjukdomsförloppet är så heterogent.

 

EM:RAP – Anafylaxi

Det här inlägget är ett referat av det bästa podcastavsnitt jag hört om anafylaxi. Reuben Strayer går metotiskt och extremt tydligt igenom handläggningen vid anafylaxi i Maj månads avsnitt av EM:RAP, den största och bästa medicinska podcasten som finns. Det här är första inlägget av vad som kommer bli ett stående inslag där jag refererar ett intressant avsnitt från EM:RAP. Och för er som undrar så har jag fått Mel Herberts tillstånd.

Sommaren som var måste varit den värsta getingsommaren jag någonsin varit med om och jag har tagit hand om getingstuckna i parti och minut på akuten så då passar det bra med en genomgång av det farligaste med getingstick; anafylaxi.

Take home message: Tveka inte att ge adrenalin om patienten har problem med luftväg, andning eller cirkulation. Lätt att komma ihåg med minnesramsan: problem med ABC ge E (epinephrine)

XPLsri1464122352
E = Epinephrine = adrenalin

En allergisk reaktion är bara farlig om den involverar luftvägarna, andningen eller cirkulationen. Utslag och buksmärta är ingen anledning att ge adrenalin.

Hur vet du om luftvägen är hotad? 4 viktiga varningssymptom!

 • Förändrad röst.
 • Stridor.
 • Patienten klarar inte ta hand om sina sekretioner.
 • ”Airway posturing”

För en detaljerad förklaring av dessa begrepp lyssna på emrapavsnittet eller läs shownotes.

Vad är då det viktigaste att göra vid anafylaxi? Säkra luftvägarna! Följ ditt ABC! Börja med att ge 0,5 mg adrenalin IM och se samtidigt till att en nål sätts. Om du inte får någon effekt på din första dos adrenalin inom några minuter så tycker Reuben Strayer att du ska ge en dos 0,5 mg IM till och förbereda  ett ”Dirty epi drip” att hänga samtidigt. Glöm inte att markera upp droppet noga! Ge inte adrenalininjektioner IV! Risken är för stor att något går snett!

När adrenalinet gett effekt kan du i lugn och ro klassificera den anafylaktiska reaktionen och dokumentera i journalen. Glöm inte heller ta s-tryptas ( helst 1-3 h efter symptomdebut).

Kan du släppa hem patienten när det värsta lagt sig? Inte utan en epipen och instruktioner hur hen använder den! Se till att patienten följs upp hos en allergolog. Bifasisk reaktion är väldigt ovanligt och en kliniskt signifikant reaktion uppträder bara hos hos 0,18-2,7% av patienterna. Reaktionen kan komma så tidigt som efter 1 timme och så sent som efter en vecka och steroider verkar inte ha någon större effekt om ens någon.

Om du vill ha ett svenskt perspektiv så rekommenderar jag denna artikel i läkartidningen från april 2016 som i stort sett har samma budskap som Reuben Strayer. Ge 0,3-0,5 mg adrenalin IM vid minsta misstanke om anafylaxi! Dock inte samma fokus på ABC utan de rekommenderar att man ger adrenalin även vid anafylaktisk reaktion som inte involverar ABC.

Om du känner att du vill fördjupa dig ytterligare så gjorde EM Cases gjorde tidigare i år ett utmärkt och heltäckande avsnitt .