Hudförändringar till följd av Covid-19

Jag skrev tidigare lite kort om detta i ett tidigare inlägg men senaste månaden kom det en ny artikel som beskriver olika typer av hudmanifestationer sekundära till covid-19 så därför kommer här en kort uppdatering.

Hudmanifestationer

  • Ca 10-20% får hudmanifestationer av covid-19. Urtikaria och Icke-specifika diffusa erytem men nedanstående verkar vara mest typiska för covid.
Skärmavbild 2020-04-25 kl. 22.02.14.png

Pernio

Skärmavbild 2020-04-25 kl. 21.54.44.png

AkrocyanosSkärmavbild 2020-04-25 kl. 21.49.56.pngLivedo reticularis– orsaken tros vara microembolis. 1

2
2

Referenser

1 https://www.emrap.org/episode/emraplivecovid5/emraplivecovid

2 https://www.jaad.org/article/S0190-9622(20)30865-3/fulltext